اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/529340/3-کشته-بر-اثر-واژگونی-اتوبوس-در-محور-گرمسار/3-کشته-بر-اثر-واژگونی-اتوبوس-در-محور-گرمسار&text=3-کشته-بر-اثر-واژگونی-اتوبوس-در-محور-گرمسار

اشتراک گذاری