اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/53089/جزئیات-تخلفات-اعطای-بورس-آقازاده-ها-اینجا-هم-حضور-دارند/جزئیات-تخلفات-اعطای-بورس-آقازاده-ها-اینجا-هم-حضور-دارند&text=جزئیات-تخلفات-اعطای-بورس-آقازاده-ها-اینجا-هم-حضور-دارند

اشتراک گذاری