اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/540735/تصویب-بودجه-نظامی-آمریکا/تصویب-بودجه-نظامی-آمریکا&text=تصویب-بودجه-نظامی-آمریکا

اشتراک گذاری