اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/540835/دانشجویان-جهادی-در-کنار-زلزله-زدگان/دانشجویان-جهادی-در-کنار-زلزله-زدگان&text=دانشجویان-جهادی-در-کنار-زلزله-زدگان

اشتراک گذاری