اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/540976/انفجار-در-اتوبان-تل-آویو/انفجار-در-اتوبان-تل-آویو&text=انفجار-در-اتوبان-تل-آویو

اشتراک گذاری