اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/541038/پدر-شهیدان-حاجی-باقری-به-دیار-باقی-شتافت/پدر-شهیدان-حاجی-باقری-به-دیار-باقی-شتافت&text=پدر-شهیدان-حاجی-باقری-به-دیار-باقی-شتافت

اشتراک گذاری