اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/542425/بدون-تعارف-با-خالق-مداحی-ماندگار-کربلا-کربلا-ما-داریم-می-آئیم/بدون-تعارف-با-خالق-مداحی-ماندگار-کربلا-کربلا-ما-داریم-می-آئیم&text=بدون-تعارف-با-خالق-مداحی-ماندگار-کربلا-کربلا-ما-داریم-می-آئیم

اشتراک گذاری