اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/545581/علی-هاشمی-این-مدال-حق-من-بود/علی-هاشمی-این-مدال-حق-من-بود&text=علی-هاشمی-این-مدال-حق-من-بود

اشتراک گذاری