اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/548172/دانشجویان-حامی-قدس-تا-سوال-و-جواب-صریح-دانشجویان-با-مسولان-قوه-قضائیه/دانشجویان-حامی-قدس-تا-سوال-و-جواب-صریح-دانشجویان-با-مسولان-قوه-قضائیه&text=دانشجویان-حامی-قدس-تا-سوال-و-جواب-صریح-دانشجویان-با-مسولان-قوه-قضائیه

اشتراک گذاری