اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/555820/پیش-بینی-خزانه-دار-آمریکا-درباره-تحریم-ایران/پیش-بینی-خزانه-دار-آمریکا-درباره-تحریم-ایران&text=پیش-بینی-خزانه-دار-آمریکا-درباره-تحریم-ایران

اشتراک گذاری