اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/559140/شروط-وزارت-راه-برای-رفع-مشکل-پدیده-شاندیز/شروط-وزارت-راه-برای-رفع-مشکل-پدیده-شاندیز&text=شروط-وزارت-راه-برای-رفع-مشکل-پدیده-شاندیز

اشتراک گذاری