اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/564514/شهرفرنگ-چشم-انداز-روشن-فروش-فیلمها-در-اکران-سینماها/شهرفرنگ-چشم-انداز-روشن-فروش-فیلمها-در-اکران-سینماها&text=شهرفرنگ-چشم-انداز-روشن-فروش-فیلمها-در-اکران-سینماها

اشتراک گذاری