اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/564719/ناکامی-نمایندگان-ایران-در-نخستین-روز/ناکامی-نمایندگان-ایران-در-نخستین-روز&text=ناکامی-نمایندگان-ایران-در-نخستین-روز

اشتراک گذاری