اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/572516/روحانی-ضربه-به-دولت-ضربه-به-نظام-است/روحانی-ضربه-به-دولت-ضربه-به-نظام-است&text=روحانی-ضربه-به-دولت-ضربه-به-نظام-است

اشتراک گذاری