اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/574616/فوت-جوان-15-ساله-به-علت-انفجار-مواد-محترقه/فوت-جوان-15-ساله-به-علت-انفجار-مواد-محترقه&text=فوت-جوان-15-ساله-به-علت-انفجار-مواد-محترقه

اشتراک گذاری