اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/576407/بررسی-دستمزد-کارگران-در-جلسه-آتی-هیات-دولت/بررسی-دستمزد-کارگران-در-جلسه-آتی-هیات-دولت&text=بررسی-دستمزد-کارگران-در-جلسه-آتی-هیات-دولت

اشتراک گذاری