اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/577257/عرضه-میوه-با-قیمت-مصوب-تا-25-فروردین/عرضه-میوه-با-قیمت-مصوب-تا-25-فروردین&text=عرضه-میوه-با-قیمت-مصوب-تا-25-فروردین

اشتراک گذاری