اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/578527/رشد-پولی-صادرات-و-اشتغال-الویت-بانکی-در-سال-97/رشد-پولی-صادرات-و-اشتغال-الویت-بانکی-در-سال-97&text=رشد-پولی-صادرات-و-اشتغال-الویت-بانکی-در-سال-97

اشتراک گذاری