اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/578666/روحانی-به-عشق-آباد-رفت/روحانی-به-عشق-آباد-رفت&text=روحانی-به-عشق-آباد-رفت

اشتراک گذاری