اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/578801/اتحاد-غربی‌ها-در-مقابل-محور-مقاومت-و-مردم-یمن-شکست-خورده-است/اتحاد-غربی‌ها-در-مقابل-محور-مقاومت-و-مردم-یمن-شکست-خورده-است&text=اتحاد-غربی‌ها-در-مقابل-محور-مقاومت-و-مردم-یمن-شکست-خورده-است

اشتراک گذاری