اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/578895/پرداخت-منابع-ارزان-به-صادرکنندگان/پرداخت-منابع-ارزان-به-صادرکنندگان&text=پرداخت-منابع-ارزان-به-صادرکنندگان

اشتراک گذاری