اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/579386/افزایش-13-درصدی-آمد-و-شد-در-جاده‌ها/افزایش-13-درصدی-آمد-و-شد-در-جاده‌ها&text=افزایش-13-درصدی-آمد-و-شد-در-جاده‌ها

اشتراک گذاری