اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/589387/نامه-برجامی-نمایندگان-مجلس-به-رهبر-انقلاب/نامه-برجامی-نمایندگان-مجلس-به-رهبر-انقلاب&text=نامه-برجامی-نمایندگان-مجلس-به-رهبر-انقلاب

اشتراک گذاری