اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/593322/افزایش-کرایه-تاکسی-و-اتوبوس-حداکثر-125درصد/افزایش-کرایه-تاکسی-و-اتوبوس-حداکثر-125درصد&text=افزایش-کرایه-تاکسی-و-اتوبوس-حداکثر-125درصد

اشتراک گذاری