اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/597301/اتهامات-واهی-وزیر-خارجه-آمریکا-به-ایران/اتهامات-واهی-وزیر-خارجه-آمریکا-به-ایران&text=اتهامات-واهی-وزیر-خارجه-آمریکا-به-ایران

اشتراک گذاری