اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/608889/آذری-جهرمی-بستن-فضای-مجازی-کار-تنبل-ها-است/آذری-جهرمی-بستن-فضای-مجازی-کار-تنبل-ها-است&text=آذری-جهرمی-بستن-فضای-مجازی-کار-تنبل-ها-است

اشتراک گذاری