اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/609251/پاره-تنمان-هم-بر-خط-قرمزها-پا-بگذارد-در-برابرش-می-ایستیم/پاره-تنمان-هم-بر-خط-قرمزها-پا-بگذارد-در-برابرش-می-ایستیم&text=پاره-تنمان-هم-بر-خط-قرمزها-پا-بگذارد-در-برابرش-می-ایستیم

اشتراک گذاری