اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/609623/سپاه-حامی-مواضع-استکبار-ستیزی-دولت/سپاه-حامی-مواضع-استکبار-ستیزی-دولت&text=سپاه-حامی-مواضع-استکبار-ستیزی-دولت

اشتراک گذاری