اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/609807/قطع-برق-30-مرکز-در-تهران/قطع-برق-30-مرکز-در-تهران&text=قطع-برق-30-مرکز-در-تهران

اشتراک گذاری