اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/61098/سردار-شمخانی-راهی-عراق-شد-دیدار-با-آیت-الله-سیستانی-و-نوری-مالکی/سردار-شمخانی-راهی-عراق-شد-دیدار-با-آیت-الله-سیستانی-و-نوری-مالکی&text=سردار-شمخانی-راهی-عراق-شد-دیدار-با-آیت-الله-سیستانی-و-نوری-مالکی

اشتراک گذاری