اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/613548/دور-دوم-قطع-برق-سازمان-های-پرمصرف-از-امروز/دور-دوم-قطع-برق-سازمان-های-پرمصرف-از-امروز&text=دور-دوم-قطع-برق-سازمان-های-پرمصرف-از-امروز

اشتراک گذاری