اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/613607/مترو-یک-صنعت-کاملاً-انقلابی-است/مترو-یک-صنعت-کاملاً-انقلابی-است&text=مترو-یک-صنعت-کاملاً-انقلابی-است

اشتراک گذاری