اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/614805/نامه-به-رئیس-جمهور-درباره-تغییر-تیم-اقتصادی/نامه-به-رئیس-جمهور-درباره-تغییر-تیم-اقتصادی&text=نامه-به-رئیس-جمهور-درباره-تغییر-تیم-اقتصادی

اشتراک گذاری