اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/619540/امیدهای-ایران-کره-شمالی-را-گلباران-کردند/امیدهای-ایران-کره-شمالی-را-گلباران-کردند&text=امیدهای-ایران-کره-شمالی-را-گلباران-کردند

اشتراک گذاری