اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/619901/وداع-با-آقای-بازیگر-سینمای-ایران/وداع-با-آقای-بازیگر-سینمای-ایران&text=وداع-با-آقای-بازیگر-سینمای-ایران

اشتراک گذاری