اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/621117/مسئولان-با-مردم-ارتباط-بیشتری-داشته-باشند/مسئولان-با-مردم-ارتباط-بیشتری-داشته-باشند&text=مسئولان-با-مردم-ارتباط-بیشتری-داشته-باشند

اشتراک گذاری