اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/623730/تیراندازان-موفق-به-کسب-مدال-نقره-شدند/تیراندازان-موفق-به-کسب-مدال-نقره-شدند&text=تیراندازان-موفق-به-کسب-مدال-نقره-شدند

اشتراک گذاری