اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/625213/نتایج-کنکور-سراسری-اعلام-شد400هزار-نفر-پذیرفته-شدند/نتایج-کنکور-سراسری-اعلام-شد400هزار-نفر-پذیرفته-شدند&text=نتایج-کنکور-سراسری-اعلام-شد400هزار-نفر-پذیرفته-شدند

اشتراک گذاری