اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/625434/افزایش-روابط-تجاری-ایران-و-عراق-در-شلمچه/افزایش-روابط-تجاری-ایران-و-عراق-در-شلمچه&text=افزایش-روابط-تجاری-ایران-و-عراق-در-شلمچه

اشتراک گذاری