اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/625870/۳-شهید-و-صدها-زخمی-در-جمعه-مقاومت-گزینه-ما-است/۳-شهید-و-صدها-زخمی-در-جمعه-مقاومت-گزینه-ما-است&text=۳-شهید-و-صدها-زخمی-در-جمعه-مقاومت-گزینه-ما-است

اشتراک گذاری