اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/626089/رکورد-جدید-در-قبولی-کنکور/رکورد-جدید-در-قبولی-کنکور&text=رکورد-جدید-در-قبولی-کنکور

اشتراک گذاری