اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/626525/کارنامه-نهایی-کنکور-منتشر-شد/کارنامه-نهایی-کنکور-منتشر-شد&text=کارنامه-نهایی-کنکور-منتشر-شد

اشتراک گذاری