اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/626592/شرایط-آزمون-سراسری-تغییر-کرد/شرایط-آزمون-سراسری-تغییر-کرد&text=شرایط-آزمون-سراسری-تغییر-کرد

اشتراک گذاری