اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/628812/انبارهای-شیرخشک-تا-سال-آینده-پاسخگوی-نیاز-کشور-است/انبارهای-شیرخشک-تا-سال-آینده-پاسخگوی-نیاز-کشور-است&text=انبارهای-شیرخشک-تا-سال-آینده-پاسخگوی-نیاز-کشور-است

اشتراک گذاری