اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/631036/رهبر-انقلاب-در-جمع-بسیجیان/رهبر-انقلاب-در-جمع-بسیجیان&text=رهبر-انقلاب-در-جمع-بسیجیان

اشتراک گذاری