اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/631469/شنبه-های-انقلاب-در-بیست-و-پنجمین-نشست/شنبه-های-انقلاب-در-بیست-و-پنجمین-نشست&text=شنبه-های-انقلاب-در-بیست-و-پنجمین-نشست

اشتراک گذاری