اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/632239/احیای-دوباره-کارت-سوخت-با-سهمیه-60-لیتر-در-ماه/احیای-دوباره-کارت-سوخت-با-سهمیه-60-لیتر-در-ماه&text=احیای-دوباره-کارت-سوخت-با-سهمیه-60-لیتر-در-ماه

اشتراک گذاری