اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/632284/مبلغ-کل-تراکنش‌ها-هزار-و-700-میلیارد-تومان/مبلغ-کل-تراکنش‌ها-هزار-و-700-میلیارد-تومان&text=مبلغ-کل-تراکنش‌ها-هزار-و-700-میلیارد-تومان

اشتراک گذاری