اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/632354/انتصاب-حجةالاسلام-کریمی-تبار-به-امامت-جمعه-ایلام/انتصاب-حجةالاسلام-کریمی-تبار-به-امامت-جمعه-ایلام&text=انتصاب-حجةالاسلام-کریمی-تبار-به-امامت-جمعه-ایلام

اشتراک گذاری