اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/633401/فراخوان-رهبر-انقلاب-برای-اصلاح-و-تکمیل-سند-الگوی-پایه-اسلامی-ایرانی-پیشرفت/فراخوان-رهبر-انقلاب-برای-اصلاح-و-تکمیل-سند-الگوی-پایه-اسلامی-ایرانی-پیشرفت&text=فراخوان-رهبر-انقلاب-برای-اصلاح-و-تکمیل-سند-الگوی-پایه-اسلامی-ایرانی-پیشرفت

اشتراک گذاری